Algemene voorwaarden

ENERGIE THERAPIE en SPORTIFF HEALTCARE

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen Energie therapie en Sportiff Healthcare behandelingen en de client.

1. Aanmelden en Aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling geschiedt na telefonische aanmelding of via het e-mail adres vermeld op visitekaartje en de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is. Even als het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn) klachten.

3. Geheimhouding

De praktijk hanteert een geheimhoudingscode en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).

4. Betaling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen binnen 7 dagen betaald te worden. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Meer informatie?

Wil je meer weten, neem dan contact met mij op.

Stella van Houten
Tel. 06 – 27 25 64 02